Студеното време, особено екстремно ниските надворешни температури, можат да бидат опасни за сите и да предизвикаат различни последици по здравјето. Последиците ќе зависат од голем број фактори, како што се на пример времетраењето на ниските надворешни температури, степенот на температурните промени, како и од временските фактори какви што се квалитетот на воздухот, влажноста или ветерот... Повеќе »
НАЈАВА
 • 22.07.2018

   

 • АКЦИОНЕН ПЛАН за превенирање на последиците од студените бранови врз населението во Република Македонија

  повеќе »

 • Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија

  повеќе »

 • Прирачник за здравствените работници. Поврзаност на климатските промени и инфективните заболувања во Република Македонија

  повеќе »

 • План за подготовка и одговор на здравствениот систем при вонредни/кризни состојби во Република Македонија

  повеќе »

 • Флаер за општи информации поврзани со климатските промени.

  повеќе »


АКТИВНОСТИ ПО ФАЗИ

Температурни граници »

Температурни граници на системот за рано предупредување од студени бранови изразени во °C.

Студени бранови за андроид »

Превземете ја апликацијата на вашиот Андроид телефон за следење на студените бранови според ГПС локцаија. Минимална верзија на андроид 3.0